a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Erdészeti Lapok72. évf. 3. füzet (1933. március)

Tartalom

 • Krónika235 [4.87 MB - PDF]EPA-01192-00157-0010
 • Egyesületi közlemények346 [395.22 kB - PDF]EPA-01192-00157-0090

  A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak 46.808/1933.1—1. számú leirata az Egyesült Fabehozatali R.T . tevékenységének ellenőrzésére hivatott bizottság kinevezéséről. — Kedvezményes tüzifa-szállításra jogosult újabb feladó állomások. — Írói tiszteletdíjak

 • Hivatalos közlemények347 [350.93 kB - PDF]EPA-01192-00157-0100

  A m. kir. erdőőri és vadőri iskolák ezévi tanfolyama. — Az Országos Fagazdasági Tanács véleményező szakértője

 • Irodalom347 [2.85 MB - PDF]EPA-01192-00157-0110

  Könyvismertetés: Excerptum ex opere "Explicatio Geographiae Claudii Ptolomaei." (Dr. Tomasovszky Imre.) — Erdőgazdasági üzemtervek. — Hivatalos utasítások — gyakorlati alkalmazásuk. (Marsalko Ferenc.) — Dr. Kurt Hueck: Die Pflanzenwelt. (F. M.) — Forstliche Rundschau. (F. M.) — A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve az 1931—32. tanévről. (Dr. Tomasovszky Imre.)

 • Különfélék354 [5.43 MB - PDF]EPA-01192-00157-0120

  Halálozás. — A Taxodiuim distichum-ról. (Róth Gyula.) Zuzmara-károk a Nagy Gerecsén. (Orosz Antal.) A gyapjas lepke és a fafajok. (ifj. Pájer István.) — Új fafelhasználási módok. — Az erdőgazdaságot fenyegető őrület Oroszországban. — A repülő erdész. — Távutazás fagázautóval. — A fagázautó térhódítása. — Az olasz erdészeti milíciáról. — Vasúti tarifaváltozás. — Fölhívás a erdei szalonka és fehér gólya tavaszi vonulásához. — Magyar kutyátenyésztő

Letöltés egy fájlban (48 MB - PDF)

Erdészeti Lapok • digitális változat. • Az Országos Erdészeti Egyesület megbízásából készítette a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület. Az archívum létrehozatalát az Ipoly Erdő Zrt. támogatta. További támogató a STIHL Magyarország.

Az Erdészeti Lapok digitális archívuma az FVM "Erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatása" pályázat segítségével valósult meg.

Az archívum elkészítésében közreműködtek: Lengyel László Zoltán (Ipoly Erdő Zrt., OEE), Nagy László (Ipoly Erdő Zrt., OEE), Greguss László Géza (OEE), Gáspár-Hantos Géza (OEE), Dr. Sárvári János (MEGOSZ, OEE), Detrich Miklós (OEE)